Инвест Солюшинс — качественные услуги в сфере инвестиций и финансов

Последние проекты компании

Мета роботи:  

Планується створення підприємства з продажу геліосистем та надання супутніх послуг з розрахунку та монтажу сонячних систем у замовника.

В умовах постійного підвищення вартості традиційних джерел енергії та загроз у навколишньому середовищу, домашні господарства та підприємства переходять на використання альтернативних джерел енергії. Однією із найбільш розповсюджених джерел альтернативної енергії на даний момент є невичерпна енергія сонця.

 

З огляду на це, прогнозується зростання попиту на геліосистеми в найближчі роки, тому інвестування в даний бізнес буде ефективним навіть в період рецесії.

 

Для фінансування данного бізнесу необхідний капітал в розмірі 13 000,00 євро на створення ТОВ, ….

Ефективність данного інвестування буде визначатись наступними показниками:

          Період окупності –XX місяців

          Дисконтований період окупності – XX місяці

          Середня норма рентабельності - XX,XX%

          Чистий приведений дохід - XX XXX,00 грн

          Індекс прибутковості – X,XX

 

Інструментарій:

• Опитування експертів

• Аналіз відкритих джерел

 

Зміст:  

Розділ 1 Меморантум конфіденційності

Розділ 2 Резюме проекту

Розділ 3 Характеристика галузі, в якій реалізується інвестиційний проект

Розділ 4 Характеристика продукції та послуг, що надаються

4.1 Загальний опис продукції та послуг, що надаються

4.2 Конкурентні переваги продукції та послуг, що надаються

Розділ 5 Розміщення підприємства

Розділ 6 Аналіз ринку альтернативних джерел енергії (геліосистем) в Україні

6.1 Загальна характеристика ринку застосування альтернативних джерел енергії (геліосистем) в Україні.

6.2 Конкурентне середовище на ринку альтернативних джерел енергії (геліосистем) в Україні

6.3 Ціноутворення на ринку альтернативних джерел енергії (геліосистем) в Україні

6.4 Тенденції та перспективи розвитку ринку альтернативних джерел енергії (геліосистем) в Україні

6.5 Загальні висновки

Розділ 7 Обсяг та структура надання послуг із застосування альтернативних джерел енергії (геліосистем)

7.1 Опис процесу розташування та монтажу геліосистем

7.2 Прогноз об’єму продажу та ціни збуту

7.3 Розрахунок виробничих та адміністративних витрат

7.4 Розрахунок амортизаційних відрахувань

7.5 Прогноз податкових платежів та інших зборів

Розділ 8 Забезпеченість надання послуг із застосування альтернативних джерел енергії (геліосистем) основними ресурсами

Розділ 9 Маркетингова стратегія підприємства на ринку

9.1 Стратегія виходу на ринок

9.2 План маркетингових заходів

Розділ 10 Управління реалізацією інвестиційного проекту

10.1 Необхідні капітальні витрати

10.2 План по персоналу

Розділ 11 Оцінка ризиків

11.1 Загальна оцінка ризиків

11.2 SWOT-аналіз

Розділ 12 Фінансовий план

12.1 Фінансова схема створення та функціонування бізнесу

12.2 Центри інвестицій, доходів та витрат бізнесу

12.3 Розрахунок точки беззбитковості інвестиційного проекту

12.4 Формування прогнозних форм фінансової звітності та економічна ефективність інвестицій

Розділ 13 Стратегія фінансування інвестиційного проекту

13.1 Потенційні джерела фінансування інвестиційного проекту

13.2 Схема залучення інвестицій

 

Перелік малюнків:

Малюнок 1. Організаційна структура підприємства

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Інтегровані показники ефективності проекту

Таблиця 2. План по персоналу

Таблиця 3. SWOT-аналіз інвестиційного проекту

Таблиця 4. Аналіз беззбитковості підприємства

 

Перелік додатків:

Додаток А Прогнозований Звіт про прибутки та збитки на 2009 – 2012 рр.

Додаток Б Прогнозований Звіт про рух грошових коштів на 2009 – 2012 рр.

Додаток В Прогнозовані фінансові показники проекту на 2009 – 2012 рр.

 

8(044) 360-95-49  ул. Попудренка 52, офис 507 info@invest-solutions.net.ua